Bộ Tư pháp: Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2020

Ngày 20/8/2020 Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 3077/TB-BTP về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2020. Cụ thể như sau:

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về các ngày nghỉ lễ trong năm, Bộ Tư pháp thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau đây:

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay (ngày 2/9/2020) trong 01 ngày vì ngày Lễ Quốc khánh rơi vào Thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương.

Thông báo 3077/TB-BTP của Bộ Tư pháp

Đây là năm cuối cùng thực hiện nghỉ lễ Quốc khánh 1 ngày. Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi, thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, từ năm 2021, ngày Quốc khánh 2-9, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày, gồm: Ngày 2-9 và một ngày liền kề trước hoặc sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.