Tầm nhìn – Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

 
Tầm nhìn

Với quyết tâm theo đuổi những chuẩn mực nghề nghiệp, xây dựng giá trị doanh nghiệp bền vững dựa trên nguyên tắc “Tất cả vì khách hàng”, ASKLAW mong muốn trở thành một hãng luật uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của ASKLAW là đảm bảo sự an toàn pháp lý trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân liên quan. ASKLAW cam kết luôn là người bạn đồng hành, người bảo trợ pháp lý tin cậy của mọi khách hàng.

Các giá trị cốt lõi

  • Sáng tạo không ngừng dựa trên nền tảng trí tuệ
  • Khẳng định bản sắc trong hội nhập
  • Suy nghĩ và hành động bằng tư duy của người Việt
  • Chinh phục khách hàng bằng chuẩn mực công việc
  • Xây dựng môi trường làm việc kích thích sự sáng tạo và cống hiến