Chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn

Xin chào Quý bạn đọc, cảm ơn bạn đã quan tâm đến website của Asklaw.com.vn. Công ty Luật TNHH Asklaw sẽ thông tin tới bạn về “Chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn” như sau:

Quỹ đầu tư là một hình thức đầu tư trong thị trường tài chính. Công ty quản lý quỹ với các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ xây dựng danh mục hiệu quả, qua đó giúp người tham gia có thu nhập thụ động mà không tốn nhiều thời gian, công sức nghiên cứu thị trường.

I. Căn cứ pháp lý

 •  Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
 •  Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
 •  Thông tư số 98/2020/TT-BTC;
 •  Thông tư số 272/2016/TT-BTC;
 •  Thông tư số 112/2020/TT-BTC.

II. Nội dung 

1. Thành phần hồ sơ

 • Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ/ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng – Mẫu số 100 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
 • Dự thảo Điều lệ quỹ theo Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC;
 •  Bản cáo bạch theo Mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC;
 •  Bản cáo bạch tóm tắt theo Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC;
 •  Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư quỹ thông qua việc chào bán quyền mua chứng chỉ quỹ để tăng vốn, thông qua phương án chào bán chứng chỉ quỹ và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
 • Biên bản họp và nghị quyết của ban đại diện quỹ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành;
 •  Báo cáo tài chính năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán;

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Cách thức thực hiện 

 • Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.
 • Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

4. Thời gian giải quyết

30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng, hoặc Công văn từ chối, nêu rõ lý do.

6. Lệ phí 

Theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán:

 • 20 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ đồng;
 • 30 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ đồng;
 • 50 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 250 tỷ đồng trở lên.
 • Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19:
 • 10 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ đồng;
 •  15 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ đồng;
 • 25 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 250 tỷ đồng trở lên.

Trên đây là thông tin của Công ty Luật TNHH Asklaw về “Chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn”, hy vọng sẽ có ích cho bạn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Asklaw để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Gmail: Luatasklaw@gmail.com

Hotline: 0962.976.053/024.6681.0622

Đia chỉ: Công ty Luật TNHH Asklaw, địa chỉ: Số 3, ngõ 76/8 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trân trọng và cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.