Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty cổ phần vốn điều lệ 3 tỷ đồng, 100% vốn tư nhân. Chúng tôi đang muốn tuyển dụng vị trí kế toán trưởng cho công ty. Vậy, Kế toán trưởng công ty chúng tôi có cần điều kiện gì không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Ban tư vấn pháp luật Asklaw. Với câu hỏi bạn đưa ra, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

– Nghị định số 174/2016/NĐ-CPngày 30/12/2016 của Chính phủ về qui định chi tiết một số điều của Luật kế toán;

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định pháp luật kế toán thì kế toán trưởng ở công ty cổ phần phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
  • Có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên (theo Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định 14/2016/NĐ-CP);
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
  • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng;
  • Không thuộc trường hợp những người không được làm kế toán trưởng theo Điều 52 Luật kế toán năm 2015.

Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn về Điều kiện được bổ nhiệm kế toán trưởng. Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH Asklaw, địa chỉ: Số 64a, ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0962.976.053

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.