Hình thức di chúc và điều kiện di chúc hợp pháp

Trong cuộc sống, “ Di chúc” không còn là khái niệm mới mẻ đối với mỗi chúng ta, tuy nhiên để hiểu được cụ thể về các nội dung liên quan đến di chúc theo quy định của pháp luật thì không phải tất cả mọi người đều nắm rõ. Vì vậy, tại bài viết này, Asklaw xin đưa ra một số các nội dung liên quan đến di chúc theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm 2015.

1. Khái niệm di chúc

Theo điều 624 quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

2. Các hình thức của di chúc:

Căn cứ điều 627 và 628 quy định thì di chúc gồm 2 hình thức có là: Di chúc bằng Văn bản và Di chúc bằng miệng. Trong đó:

– Di chúc bằng văn bản bản gồm:

+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

+ Di chúc bằng văn bản có công chứng;

+ Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

– Di chúc miệng: Chỉ đặt ra trong trường hợp người để lại di sản đang bị đe dọa đến tính mạng, không thể lập di chúc bằng văn bản được.

3. Điều kiện để di chúc hợp pháp

Căn cứ điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về di chúc hợp pháp phải thảo mãn những điều kiện sau đây.

– Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

+ Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

– Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

– Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng

Trên đây là các quy định về di chúc, hình thức của di chúc và các điều kiện để di chúc hợp pháp. Mọi thắc mắc xin liên hệ Công ty Luật TNHH Asklaw. Địa chỉ: Số 64a ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0962.976.053

Trân trọng.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.