Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh

So với Luật doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể:

Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã thay đổi thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh được rút ngắn từ chậm nhất 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014

Trên đây là nội dung giải đáp của Asklaw về việc “Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh”, rất mong có ích cho Quý đọc giả. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Asklaw; Địa chỉ Số 64a ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.6681.0662/Email: info@asklaw.com.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.