DNTN có thể chuyển đổi nhiều loại hình

Theo Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty CP hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.

Trên đây là nội dung giải đáp của Asklaw về việc “DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh”, rất mong có ích cho Quý đọc giả. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Asklaw; Địa chỉ Số 64a ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.6681.0662/Email: info@asklaw.com.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.